Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/12/2006, là cơ quan chuyên môn kiểm chuẩn xét nghiệm đầu tiên trong cả nước thời điểm đó. Với sự ra đời của Trung tâm trong bối cảnh đặc biệt hoàn toàn phù hợp với sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, kịp thời đánh dấu một hoạt động mới của ngành xét nghiệm Việt Nam trong xu thế của thế giới- hoạt động trong tiêu chuẩn chất lượng trong xét nghiệm.


Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Kiểm chuẩn xét nghiệm
2 Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm
3 Tư vấn tiêu chuẩn,hiệu chuẩn