Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Đặt vòng
2 Tháo vòng
3 Thay băng
4 Tư vấn dinh dưỡng
5 Cắt chỉ
6 Tư vấn sức khỏe
7 Châm cứu
8 Bấm huyệt
9 Chích thuốc theo toa
10 Tiêm thuốc ngừa thai
11 Tiêm phòng