Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Gội đầu
2 Làm móng
3 Nối mi Hàn Quốc
4 Nối mi công nghệ 3D
5 Nối mi lụa tự nhiên
6 Chăm sóc da mặt - Massage

Chi Phí

Các chi phí khám & chữa bệnh.

Nối mi công nghệ 3D

250.000 VNĐ

Nối mi Hàn Quốc

200.000 VNĐ

Nối mi lụa tự nhiên

150.000 VNĐ

Chăm sóc da mặt - Massage

100.000 VNĐ