Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Xét nghiệm tổng quát chức năng gan
2 Xét nghiệm tổng quát chức năng thận
3 Xét nghiệm tổng quát chức năng bộ mỡ
4 Xét nghiệm tổng quát tiểu đường
5 Xét nghiệm tổng quát chức năng khớp