Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Mai Thùy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Thạc sĩ, Bác sĩ Lâm Trần Hòa Chương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Dị ứng - Miễn dịch, Xét nghiệm