Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Siêu âm
2 Siêu âm màu

Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ Lê Hồng Cúc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ung bướu, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Trương Đức Trí
0 hỏi đáp 1 theo dõi 1 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Linh Trang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ung bướu, Phụ khoa