Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Hương Giang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Sào Trung
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ung bướu, Giải phẫu bệnh
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hứa Thị Ngọc Hà
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Giải phẫu bệnh
Thạc sĩ, Bác sĩ Đoàn Thị Phương Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Ung bướu, Giải phẫu bệnh
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Thị Vân Anh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Sản phụ khoa, Giải phẫu bệnh
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Vũ Thiện
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Giải phẫu bệnh
Thạc sĩ, Bác sĩ Ngô Thị Tuyết Hạnh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Đặng Anh Thư
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh