Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Siêu âm tim thai
2 Siêu âm sản khoa

Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Thạc sĩ, Bác sĩ Hà Tố Nguyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Ngô Thị Kim Loan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Xuân Lan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Lâm Thị Ngọc Ánh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Lê Thị Phương Lang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Kim Tuyến
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Nhi