Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Điều trị đau lưng
2 Điều trị mất ngủ
3 Điều trị đau đầu
4 Điều trị kinh phong
5 Điều trị tê bại

Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đinh Ngọc Quang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thần kinh