Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Tiến sĩ, Bác sĩ Tạ Thị Thanh Thủy
(1) 2 hỏi đáp 1 theo dõi 1 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh, Sản phụ khoa