Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Điều trị bệnh lý mạch máu
2 Siêu âm tim
3 Điều trị bệnh lý tuyến giáp
4 Khám bụng tổng quát