Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ Lâm Phương Nam
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ung bướu, Xét nghiệm vi sinh, Xét nghiệm hoá sinh, Di truyền & Sinh học phân tử
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Vĩnh Thọ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ung bướu
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lâm Quốc Trung
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ung bướu