Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Điều trị hen phế quản
2 Điều trị tràn khí màng phổi
3 Điều trị tràn mủ
4 Điều trị lao sơ nhiễm
5 Điều trị bệnh lý màng phổi
6 Điều trị viêm thanh khí phế quản
7 Điều trị viêm phế quản phổi
8 Điều trị bệnh lý thanh quản
9 Điều trị khí phế quản
10 Điều trị bệnh lý phổi
11 Điều trị bệnh lý màng phổi
12 Điều trị bệnh lý lồng ngực
13 Điều trị bệnh lý các cơ hô hấp cho trẻ
14 Điều trị viêm phế quản phổi
15 Điều trị viêm thanh khí phế quản
16 Điều trị hen phế quản
17 Điều trị giãn phế quản
18 Điều trị dị vật đường thở
19 Điều trị tràn mủ
20 Điều trị tràn khí màng phổi
21 Điều trị lao sơ nhiễm

Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Minh Hồng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp, Nhi