Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Ngọc Diệp
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu, Phẫu thuật thẩm mỹ
Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Thanh Mai
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu, Dị ứng - Miễn dịch
Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Quang Đỉnh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Anh Tài
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu