Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Hoàng Văn Minh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu, Phụ khoa
Tiến sĩ, Bác sĩ Văn Thế Trung
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Thị Tốn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Thanh Mai
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu, Dị ứng - Miễn dịch
Bác sĩ Trần Thế Viện
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thái Vân Thanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Quang Đỉnh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Tiếng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Bác sĩ Bùi Văn Đức
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Bác sĩ Nguyễn Thanh Minh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Bác sĩ Lê Minh Phúc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu