Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hà
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Ngoại Cơ Xương Khớp, Nội Thần kinh, Ngoại Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Ngoại Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Ngoại Tim mạch, Nội Hô hấp, Ngoại Hô hấp, Nội tiết, Nội Thận - Tiết niệu, Ngoại Thận - Tiết niệu, Nhãn khoa, Đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm
Bác sĩ Phạm Phương Mai
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Ngoại Cơ Xương Khớp, Nha khoa Tổng quát, Nội Thần kinh, Ngoại Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Ngoại Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Ngoại Tim mạch, Nội Hô hấp, Ngoại Hô hấp, Nội tiết, Nội Thận - Tiết niệu, Ngoại Thận - Tiết niệu, Nhãn khoa, Đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm
Bác sĩ Hoàng Quyết
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ngoại Cơ Xương Khớp, Ngoại Thần kinh, Ngoại Tiêu hoá - Gan mật, Ngoại Tim mạch, Ngoại Hô hấp, Ngoại Thận - Tiết niệu, Nhãn khoa