Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Siêu âm
2 Chụp X-quang
3 Chẩn đoán hình ảnh
4 Khám các bệnh nội khoa
5 Khám các bệnh ngoại khoa
6 Khám các bệnh nội khoa 
7 Khám các bệnh ngoại khoa 
8 Chẩn đoán hình ảnh 
9 Xét nghiệm
10 Chụp X-quang 
11 Làm điện tim 
12 Siêu âm