Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ Từ Ngọc Thuỷ Hiền
(1) 1 hỏi đáp 0 theo dõi 1 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Nội Tim mạch, Đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Kim Thành Bảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thịnh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Tim mạch, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội Thận - Tiết niệu, Đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Ong Thị Tô Linh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Lão khoa, Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Phạm Thùy Linh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Tôn Nữ Khánh An
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Cơ Xương Khớp, Y học cổ truyền, Tim mạch, Đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Hoàng Thị Bình
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Hồ Thị Tuyết Mai
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Đỗ Văn Bửu Đan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Đa khoa
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đào Hữu Trung
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Nhi, Đa khoa
Bác sĩ Lai Thị Quế Châu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Đa khoa
Bác sĩ Huỳnh Thanh Kiều
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh