Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Điều trị trĩ
2 Điều trị rò hậu môn (mạch lươn)
3 Điều trị táo bón nặng
4 Điều trị các bệnh lý hậu môn trực tràng
5 Điều trị són tiểu khi ho, hắt hơi
6 Điều trị các khối sa, lồi ở âm đạo
7 Điều trị sa bọng đái
8 Điều trị sa tử cung
9 Điều trị sa trực tràng