Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Thu Hương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Cơ Xương Khớp, Hô hấp
Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Đại Lịch
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp, Đa khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Như Vinh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Dị ứng - Miễn dịch, Hô hấp
Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Thị Hạnh Duyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Dị ứng - Miễn dịch, Nội Hô hấp
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Tiến Dũng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp, Nội Hô hấp, Thăm dò chức năng
Bác sĩ Trần Minh Trí
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Quang Văn Trí
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Hô hấp
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Thanh Bình
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Hô hấp
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Ba
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Hô hấp
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp, Thăm dò chức năng
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Đặng Thị Kim Huyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Hô hấp, Nhi, Thăm dò chức năng
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thị Tuyết Lan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp, Thăm dò chức năng
Bác sĩ Hoàng Đình Hữu Hạnh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp
Thạc sĩ, Bác sĩ Âu Thanh Tùng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Hô hấp
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Tố Như
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nội Cơ Xương Khớp, Hô hấp
Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Huyền Trang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Phương Thư
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp, Thăm dò chức năng
Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Minh Trúc Hằng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp
Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Kim Thu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp, Thăm dò chức năng
Thạc sĩ, Bác sĩ Lương Thị Thuận
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp
Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Thúy Tường
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp, Thăm dò chức năng
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp, Nội Hô hấp
Thạc sĩ, Bác sĩ Thái Thị Thùy Linh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp, Thăm dò chức năng
Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Hồng Ngọc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp
Bác sĩ Nguyễn Đức Duy Tâm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp