Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đặng Ngọc Linh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ung bướu, Di truyền & Sinh học phân tử
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Phan Thế Sung
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ung bướu, Di truyền & Sinh học phân tử
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trịnh Thị Minh Châu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ung bướu