Xét nghiệm để chẩn đoán và theo dơi điều trị ngày càng đóng vai tṛò quan trọng trong việc khám và điều trị bệnh nhân. Bệnh viện Triều An đã trang bị hoàn chỉnh cho một xét nghiệm theo tiêu chuẩn chất lượng hệ thống quốc tế ISO 9001:2008 có khả năng đạt được kết quả xét nghiệm chuẩn mực, chính xác phục vụ tốt cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh nhân. Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Triều An có thể thực hiện đầy đủ ngoài các loại xét nghiệm khác nhau.


Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Xét nghiệm tổng quát
2 Xét nghiệm thường quy
3 Xét nghiệm tế bào - vi trùng 
4 Xét nghiệm sinh học phân tử
5 Xét nghiệm miễn dịch 
6 Định lượng T3, T4, TSH
7 Phát hiện nhiều loại kí sinh trùng lạc chỗ
8 Phát hiện một số kháng nguyên dị ứng