Khoa Xét nghiệm được thành lập và phát triển cùng với lịch sử phát triển của Bệnh viện. Khoa có nhiệm vụ thực hiện các xét nghiệm về Huyết học, Sinh hóa, Vi sinh, Miễn dịch, Nội tiết góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điểu trị. Đặc biệt xét nghiệm khẳng định HIV, các xét nghiệm chẩn đoán tiền sinh và sơ sinh.

Hiện tại, khoa Xét nghiệm có 52 nhân viên bao gồm nhiều vị trí, chức vụ từ bác sĩ, dược sĩ đến kĩ thuật viên.


Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Xét nghiệm huyết học
2 Xét nghiệm sinh hóa
3 Xét nghiệm vi sinh
4 Xét nghiệm miễn dịch - nội tiết

Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Cử nhân, Kỹ thuật viên Nguyễn Huy Phương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm, Giải phẫu bệnh, Di truyền & Sinh học phân tử
Kỹ thuật viên Ngô Đặng Quốc Định
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Bác sĩ, Bác sĩ Châu Nguyễn Phương Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Thạc sĩ, Bác sĩ Đoàn Thị Bé Hùng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Đỗ Đặng Thanh Tuyền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Nguyễn Chánh Hồng Trang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Đinh Ngọc Diệp
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Cử nhân, Kỹ thuật viên Nguyễn Đặng Lâm Tuyền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Hồ Thị Mộng Huyền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Trần Hồng Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ An
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Đào Thị Kim Phượng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Lê Thị Kim Loan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Xuân Lộc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Cử nhân, Kỹ thuật viên Hứa Thị Mỹ Huyền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Đinh Thị Ngọc Hoa
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Dương Thị Thu Trúc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Bác sĩ Lê Thị Thanh Phương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Nguyễn Minh Chi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Từ Tâm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Cử nhân, Kỹ thuật viên Phạm Ngọc Phương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Thúy Quyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Lê Thị Thúy Vân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Lê Thị Thanh Phương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Cử nhân, Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Tư
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Trần Ngọc Nhiên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Huỳnh Minh Diễm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Nguyễn Trung Thắng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Phan Ngọc Thủy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Trịnh Phương Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Nguyễn Hữu Cảnh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Thúy Hồng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Trần Đăng Thắng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Văn Lệ Di
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Nguyễn Ngọc Chăm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Tô Thị Huỳnh Nga
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Nguyễn Ngọc Thúy Quyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Trịnh Thị Minh Hiếu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Trịnh Thị Phương Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Lê Tuấn Vũ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Nguyễn Văn Quảng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Đinh Thị Tuyết
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Phan Thị Triêm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Cử nhân, Kỹ thuật viên Nguyễn Bảo Chuân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Phạm Minh Luân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Huỳnh Minh Hiếu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Bác sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Hà Cẩm Tú
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Trần Thị Kim Lan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Lê Thị Thùy Vân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Tô Thị Thanh Thư
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Thanh Thủy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Đinh Thị Hằng Linh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm

Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Danh sách các trang thiết bị.

Hệ thống máy Celldin
Hệ thống máy đông máu STA Compact
Máy huyết đồ nhi Medonic
Hệ thống máy Cobas
Tủ an toàn sinh học
Máy huyết đồ Pentra
Máy huyết đồ CRP nhi
Tủ an toàn sinh học Nuaure