Năm 1991 đơn vị Vi phẫu được thành lập với nhiệm vụ khâu nối chi đứt rời. Năm 1994 thành lập labo vi phẫu để huấn luyện các bác sĩ vi phẫu phía nam, mỗi lớp vi phẫu kéo dài 3 tháng trong đó có 1 tháng thực hành trên labo và 2 tháng thực hành lâm sàng. Năm 1997 khoa Vi phẫu tạo hình được thành lập với 5 phẫu thuật viên và 30 giường bệnh, dưới sự lãnh đạo của bác sĩ chuyên khoa II Võ Văn Châu - nguyên trưởng khoa Vi phẫu tạo hình.

Ngày nay khoa Vi phẫu tạo hình đã lớn mạnh với 11 bác sĩ chuyên khoa Vi phẫu, 15 điều dưỡng, 2 hộ lý, 51 giường bệnh thực kê, khoa luôn luôn trong tình trạng quá tải, trưởng khoa là tiến sĩ bác sĩ Mai Trọng Tường. Từ ngày thành lập khoa Vi phẫu tạo hình đã cứu sống hàng ngàn chi, ngón tay, bàn tay, cổ tay đứt lìa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Khâu nối chi đứt lìa
2 Chuyển ngón chân tái tạo ngón tay
3 Điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay
4 Chuyển vạt da tự do
5 Chuyển vạt da có cuống
6 Chuyển vạt xương mác tự do
7 Khâu nối
8 Ghép các dây thần kinh bị đứt 

Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Tống Xuân Vũ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thẩm mỹ, Chấn thương chỉnh hình - Cột sống
Tiến sĩ, Bác sĩ Mai Trọng Tường
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Cơ Xương Khớp, Chấn thương chỉnh hình - Cột sống
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Phan DZư Lê Thắng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình - Cột sống
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Công Tường
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình - Cột sống
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Mai Thế Đức
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình - Cột sống
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Hà Văn Hội
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Cơ Xương Khớp, Chấn thương chỉnh hình - Cột sống
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thạch
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình - Cột sống
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Văn Tiến Chương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình - Cột sống
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Võ Hòa Khánh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình - Cột sống
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Văn An
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình - Cột sống
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Lê Gia Phú
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình - Cột sống

Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Danh sách các trang thiết bị.

2 phòng mổ vi phẫu
1 phòng mổ cấp cứu
4 kính hiển vi 
Bộ dụng cụ vi phẫu 
Chỉ siêu nhỏ 
Phòng labo vi phẫu