Khoa Thận nhân tạo lúc đầu có tên là khoa Nội thận - Lọc máu, đến ngày 01/03/2012 được đổi tên thành khoa Thận nhân tạo. Khoa chuyên khám và điều trị cá bệnh lý thuộc chuyên khoa Nội thận - lọc máu. Đối tượng phục vụ của khoa là cán bộ trung cao cấp và nhân dân.

Khoa được tổ chức theo mô hình hoàn thiện, khép kín của chuyên ngành thận học gồm đầy đủ 04 bộ phận nội thận, thận nhân tạo, thẩm phân phúc mạc, siêu lọc. Có bác sĩ được đào tạo bài bản chuyên môn sâu về chuyên ngành thận học khoa có 01 bác sĩ được tu nghiệp chuyên ngành thận học ngắn hạn tại nước ngoài và có 01 bác sĩ được đào toại chuyên ngành thận học 02 năm tại nước ngoài.

Ngoài ra, khoa còn thực hiện các nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Đào tạo chuyên ngành lọc máu cho các bác sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện tuyến tỉnh gửi đến học. Đào tạo tại chỗ thường xuyên, liên tục cho các bác sĩ, điều dưỡng mới về công tác tại khoa. Đây là khoa thực hành cho các sinh viên Y, bác sĩ chuyên khoa, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, có cán bộ tham gia giảng dạy tại bộ môn Lão khoa, đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Đặt catheter vĩnh viễn
2 Đặt catheter ổ bụng cho thẩm phân phúc mạc
3 Siêu lọc

Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ Bùi Trọng Hưng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Lão khoa, Nội Thận - Tiết niệu
Bác sĩ chuyên khoa II, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Bách
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu, Nam khoa
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Bùi Văn Thủy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Lê Đình Minh Hoàng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Điều dưỡng Hoàng Thị Tuyết
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu

Chi Phí

Các chi phí khám & chữa bệnh.

Thận nhân tạo chu kỳ   460.000 VNĐ
Thận nhân tạo cấp cứu 1.300.000 VNĐ