Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Nội soi dạ dày - đại tràng 
2 Nội soi thanh quản 
3 Nội soi trực tràng
4 Nội soi cắt đốt 
5 Cột trĩ 
6 Siêu âm tổng quát 
7 Siêu âm sản phụ với đầu dò TV
8 Siêu âm tim (màu) với đầu dò TEE
9 Siêu âm qua ngõ trực tràng TRUS
10 Siêu âm mô mềm
11 Siêu âm mạch máu Doppler - TCD
12 Siêu âm khớp cơ

Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ Nguyễn Quý Khoáng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Hương Giang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Nghiệp Văn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Lê Thị Mỹ Phương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Hồ Nữ Băng Giang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Lý Văn Phái
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội Thận - Tiết niệu, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Dương Phi Sơn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Trần Như Ý Lan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Lê Thanh Liêm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Trần Minh Đúng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Lâm Thị Lệ Hằng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Thiện Hùng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Trần Hương Giang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Trần Thị Tú Hương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Sáng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Võ Thị Thanh Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm
Bác sĩ Võ Nguyễn Thục Quyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Lê Tự Phúc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Trần Thị Bảo Châu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Trần Thị Tố Hoa
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Bùi Hồng Lĩnh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Hiền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Phạm Thị Thanh Xuân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Trương Thị Mỹ Hoàng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Hữu Quốc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Tuấn Cường
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Lê Văn Tài
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Phạm Minh Tuấn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Võ Mai Khanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Phan Thị Hường
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nại Thị Hương Thoa
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Trần Ngân Châu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Xuân Hoàng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Võ Thị Thanh Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Lê Thị Thanh Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Huỳnh Bá Thanh Huyền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Trần Kế Hưng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Võ Thị Phương Trinh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Lê Thống Nhất
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Đinh Thiện Quang Phước
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Lê Thị Thanh Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh

Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Danh sách các trang thiết bị.

Máy siêu âm màu TOSHIBA SSH 140 HG
Máy siêu âm đen trắng MEDISON Sonorex / Sonoace 6000

Chi Phí

Các chi phí khám & chữa bệnh.

Siêu âm tổng quát 30.000VND
Siêu âm thai 30.000VND
Siêu âm tuyến giáp 30.000VND
Siêu âm tuyến vú 30.000VND
Siêu âm não 30.000VND
Siêu âm Doppler màu 100.000VND
Siêu âm tim màu 100.000VND
Siêu âm mắt 30.000VND
Siêu âm vùng cổ 30.000VND
Siêu âm tuyến mang tai 30.000VND
Siêu âm Doppler mạch máu (S. màu) 100.000VND
Chụp Thực Quản - Video 200.000VND
Siêu âm (TRUS) 100.000VND
Siêu âm Tim Thực Quản 200.000VND
Siêu âm qua ngã âm đạo 100.000VND
Siêu âm 4 chiều (đĩa CD) 150.000VND
Siêu âm TVS màu 100.000VND
Nội soi dạ dày - tá tràng 80.000VND
Nội soi thanh quản 60.000VND
Nội soi trực tràng 50.000VND
Nội soi cắt đốt 200.000VND
Nội soi đại tràng 120.000VND
Cột trĩ 200.000VND