Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức là tiến sĩ bác sĩ Phạm Văn Đông cùng 3 bác sĩ khác là phó khoa. Khoa bao gồm các chuyên khoa thần kinh, ghép thận, mổ tim, tổng quát, tiết niệu, lồng ngực, tai - mũi - họng. Ngoài ra, khoa còn chăm sóc các bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân mổ tim, bệnh nhân năng, bệnh nhân già.

Phương châm hoạt động của khoa là hướng về bệnh nhân phục vụ với phong cách “nhanh chóng – an toàn - hiện đại”, đảm bảo tốt các quy trình chuyên môn và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho tất cả các cá nhân, bộ phận, xây dựng mối đoàn kết tốt trong khoa.


Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Khám tổng quát
2 Điều trị các bệnh về tiết niệu
3 Ghép thận
4 Điều trị các bệnh về thần kinh
5 Mổ tim
6 Điều trị các bệnh về thần kinh
7 Điều trị các bệnh về tai - mũi - họng
8 Điều trị các bệnh về lồng ngực

Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thư
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Gây mê hồi sức
Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Văn Đông
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Gây mê hồi sức, Giải phẫu bệnh
Bác sĩ Lê Thành Khánh Phong
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Gây mê hồi sức, Giải phẫu bệnh
Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Lệ Xuân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Gây mê hồi sức, Giải phẫu bệnh
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lê Hữu Đạt
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Gây mê hồi sức, Giải phẫu bệnh
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Minh Dũng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Gây mê hồi sức, Giải phẫu bệnh
Điều dưỡng Trần Thị Yến
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Gây mê hồi sức