Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu, Nam khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Anh Toàn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu, Nam khoa
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu, Nội Thận - Tiết niệu, Nam khoa
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phó Minh Tín
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu, Nam khoa
Tiến sĩ, Bác sĩ Từ Thành Trí Dũng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lê Phúc Liên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Hồng Thịnh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đạo Thuấn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Minh Quang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ngoại Cơ Xương Khớp, Ngoại Thần kinh, Ngoại Tiêu hoá - Gan mật, Ngoại Tim mạch, Ngoại Hô hấp, Thận - Tiết niệu, Ngoại Thận - Tiết niệu