Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ Phạm Hữu Đương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu, Huyết học - Truyền máu
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đỗ Lệnh Hùng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Thận - Tiết niệu, Ngoại Thận - Tiết niệu
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tuấn Vinh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nội tiết, Thận - Tiết niệu, Nội Thận - Tiết niệu, Ngoại Thận - Tiết niệu
Tiến sĩ, Bác sĩ Đào Quang Oánh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Đỗ Hoàng Dũng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu, Nam khoa
Bác sĩ Vũ Đức Hợp
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đạo Thuấn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Châu Minh Duy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Nguyễn Minh Hoàng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Trần Thượng Phong
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Võ Trọng Thanh Phong
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Phan Trường Bảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Bùi Văn Kiệt
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Nguyễn Văn Thành Trung
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Ngô Thanh Mai
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Nguyễn Văn Hiệp
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu