Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Điều dưỡng Nguyễn Thị Huệ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Dinh dưỡng, Truyền nhiễm
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Mạnh Hùng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Trần Diệu Hiền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Truyền nhiễm
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lý Văn Chương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Truyền nhiễm