Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Thạc sĩ, Bác sĩ Chung Giang Đông
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Hô hấp, Ngoại Thận - Tiết niệu, Giải phẫu bệnh
Bác sĩ chuyên khoa II, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Bách
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu, Nam khoa