Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ Chung Nữ Giang Thanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Chấn thương chỉnh hình - Cột sống, Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Linh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình - Cột sống, Nhãn khoa
Bác sĩ Hoàng Quốc Hưng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Chấn thương chỉnh hình - Cột sống, Nhãn khoa
Bác sĩ Lê Văn Tiêu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Chấn thương chỉnh hình - Cột sống, Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phạm Ánh Lan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thẩm mỹ, Chấn thương chỉnh hình - Cột sống
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đặng Hồng Sơn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình - Cột sống, Nhãn khoa
Bác sĩ Đinh Trung Nghĩa
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa, Giải phẫu bệnh
Bác sĩ Nguyễn Đỗ Nguyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Kế Tổ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Thẩm mỹ, Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Thủy Tiên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Lâm Minh Vinh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Thụy Khanh
1 hỏi đáp 1 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Đoàn Kim Thành
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Tạ Thùy Linh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Lê Thanh Tùng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Thẩm mỹ, Nhãn khoa
Bác sĩ Doãn Anh Minh Thế
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quốc Toản
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Đinh Hoàng Yến
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa, Nhi
Bác sĩ Hoàng Đình Thuần
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Thị Tú Uyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Thẩm mỹ, Nhãn khoa
Bác sĩ Đặng Xuân Mai
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Thẩm mỹ, Nhãn khoa
Bác sĩ Âu Tâm Hào
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Trần Thị Cẩm Thanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Huỳnh Võ Mai Quyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Phạm Minh Khoa
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Trần Đình Minh Huy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Phạm Dũng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa, Nhi
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Phúc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Thanh Thoại
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Trần Chấn Thanh Vân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa, Nhi
Bác sĩ Hoàng Thị Thu Mai
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Phí Duy Thiện
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Phạm Thị Tuyết Nga
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Bác sĩ Lê Thành
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Phí Duy Tiến
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Nguyên Huân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Châu Trang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Biện Thị Cẩm Vân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Thị Thanh Hồng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Thị Hoàng Lan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Thị Thu Hương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Dương Quốc Cường
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Anh Tuấn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trịnh Bạch Tuyết
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Đức Dũng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Quang Hồng Điểm
1 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Dương Công Hinh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thẩm mỹ, Thần kinh, Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Uyên Duyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Đinh Hữu Vân Quỳnh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Đoàn Hồng Dung
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Hữu Thúy Ái
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Trần Đình Chi Nguyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Thơ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Thanh Nam
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Chí Trung Thế Truyền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Huy Hoàng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Diệp Hữu Thắng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Vũ Anh Lê
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ngoại Cơ Xương Khớp, Ngoại Thần kinh, Ngoại Tiêu hoá - Gan mật, Ngoại Tim mạch, Ngoại Hô hấp, Nhãn khoa
Bác sĩ Võ Thị Chinh Nga
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Trịnh Xuân Trang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Vũ Thị Việt Thu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Tâm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Phan Thị Anh Thư
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Phạm Văn Hoàng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Đức Trường Xuân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Uyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lương Thư Hà
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Quang Huy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Cẩn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Mai Đăng Tâm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Võ Thị Hương Lan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa, Nhi
Bác sĩ Vũ Quốc Khánh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Yến
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Trương Thu Lệ Hà
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tuyền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Lê Thanh Ngọc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Chi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Nguyễn Thị Bình
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Thu Hiền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Bác sĩ Luân Phiên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa

Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Danh sách các trang thiết bị.

Kính sinh hiển vi khám bệnh
Sinh hiển vi phẫu thuật
Hệ thống khử trùng hiện đại