Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trương Lê Anh Tuấn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Liên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Thạc sĩ, Bác sĩ Ngô Minh Vinh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu, Thẩm mỹ
Bác sĩ Nguyễn Thị Anh Thơ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Da liễu, Thẩm mỹ
Bác sĩ Hoàng Thị Anh Thơ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Da liễu, Thẩm mỹ
Bác sĩ Trần Vĩnh Trí
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Da liễu, Thẩm mỹ