Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ Trần Thiện Khiêm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Tiêu hóa - Gan mật, Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi
Tiến sĩ, Bác sĩ Cao Thỉ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Cơ Xương Khớp, Chấn thương chỉnh hình - Cột sống
Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Đại Lịch
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp, Đa khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Hoàng Ngọc Anh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Ngoại Thần kinh, Giải phẫu bệnh
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Thanh Bình
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Hô hấp
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Ba
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Hô hấp
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Tố Như
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nội Cơ Xương Khớp, Hô hấp
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp
Thạc sĩ, Bác sĩ Quách Hữu Lộc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Tiêu hóa - Gan mật
Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Trọng Khanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Ngoại Tiêu hoá - Gan mật
Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Thị Thiên Hương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Tiêu hóa - Gan mật, Nhi Tiêu hóa - Gan mật
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Tiêu hóa - Gan mật
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Vũ Tuấn Sơn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nhãn khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Tiêu hóa - Gan mật, Truyền nhiễm
Thạc sĩ, Bác sĩ Văn Thị Ngọc Uyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nội Cơ Xương Khớp, Lão khoa, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Vũ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Tiêu hóa - Gan mật
Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Mỹ Liên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nội Tim mạch
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lê Thị Thanh Hương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Tim mạch
Bác sĩ Phạm Thị Phượng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nội tiết, Truyền nhiễm
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lê Thị Ngọc Liên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Tim mạch
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Huỳnh Thị Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nội Cơ Xương Khớp, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội tiết, Nội Thận - Tiết niệu
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lê Thị Minh Đức
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Tim mạch
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trương Thị Việt Hà
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nội tiết
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đặng Thị Ánh Tuyết
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nội tiết
Bác sĩ Nguyễn Thị Túy Nga
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nội tiết
Bác sĩ Phạm Minh Tân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Nội tiết
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu, Nội Thận - Tiết niệu, Nam khoa
Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Thị Hoàng Lan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhãn khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Huỳnh Tấn Đạt
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội tiết
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Thị Lý
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Nội Thần kinh, Tiêu hóa - Gan mật, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội tiết, Nội Thận - Tiết niệu
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thiện Trung
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tiêu hóa - Gan mật, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Ngoại Tiêu hoá - Gan mật, Nhi Tiêu hóa - Gan mật
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Cao Minh Nga
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tiêu hóa - Gan mật, Xét nghiệm vi sinh
Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Văn Tấn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tiêu hóa - Gan mật, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Ngoại Tiêu hoá - Gan mật, Nhi Tiêu hóa - Gan mật
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Huỳnh Thị Kiểu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tiêu hóa - Gan mật, Tim mạch
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Văn Thông
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ngoại Cơ Xương Khớp, Ngoại Thần kinh, Tiêu hóa - Gan mật, Ngoại Tim mạch, Ngoại Hô hấp, Ngoại Thận - Tiết niệu
Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Trọng Đàm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tiêu hóa - Gan mật
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Phạm Thị Oanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tiêu hóa - Gan mật
Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Phan Quỳnh Phương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tiêu hóa - Gan mật
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Thị Hiền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch, Nội Tim mạch