Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ Mã Tú Thanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Nhi, Đa khoa
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Nhi, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Đinh Tấn Phương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Nhi, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Nguyễn Hữu Nhân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Nhi, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Trần Hoàng Út
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Nhi, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Phạm Văn Quang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Nhi, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Nguyễn Tô Bảo Toàn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Lâm Thị Thúy Hà
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Vưu Thanh Tùng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Nhi, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Võ Thanh Vũ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Hồ Thụy Kim Nguyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Thái Quang Tùng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Lý Tố Khanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Lê Vũ Phượng Thy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Tạ Minh Hòa Hiệp
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Trần Văn Định
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Lâm Thị Thúy Hà
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chi Phí

Các chi phí khám & chữa bệnh.

Hồi sức cấp cứu bệnh nhân chết não

3,600,000 VNĐ

Hồi sức chống sốc

1,400,000 VNĐ