Bệnh viện Từ Dũ là một trong những bệnh viện đầu ngành chuyên sản, phụ khoa và hiếm muộn ở khu vực miền Nam. Hằng ngày, bệnh viện tiếp nhận hàng trăm ca khám hiếm muộn. Với số lượng chờ khám quá đông, việc tìm hiểu trước quy trình khám sẽ giúp các cặp vợ chồng đang mong con tiết kiệm được rất nhiều thời gian để chuẩn bị tiền khám và chờ khám.


Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Thạc sĩ, Bác sĩ Dương Khuê Tú
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Hiếm muộn - Vô sinh, Đa khoa
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Anh Danh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Hiếm muộn - Vô sinh
Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Huy Dũng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Hiếm muộn - Vô sinh
Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Minh Châu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Hiếm muộn - Vô sinh
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đặng Ngọc Khánh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Hiếm muộn - Vô sinh
Thạc sĩ, Bác sĩ Cổ Phí Thị Ý Nhi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Bùi Trúc Giang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Hiếm muộn - Vô sinh
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Trần Quốc Hải
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Hiếm muộn - Vô sinh
Bác sĩ Lê Tấn Cảnh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Hiếm muộn - Vô sinh
Bác sĩ Nguyễn Đạt Nguyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Huỳnh Văn Tiên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Hiếm muộn - Vô sinh
Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Minh Ngọc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Hiếm muộn - Vô sinh
Bác sĩ Nguyễn Xuân Quý
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh
Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Hà Tú Ngân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh
Bác sĩ Cù Thị Kim Loan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Hiếm muộn - Vô sinh
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quốc Anh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh
Bác sĩ Lê Thị Hồng Đào
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Hiếm muộn - Vô sinh
Thạc sĩ, Kỹ thuật viên Lê Thị Thanh Bình
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nam khoa, Hiếm muộn - Vô sinh, Xét nghiệm
Cử nhân, Kỹ thuật viên Lại Văn Tầm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh
Bác sĩ Nguyễn Thị Liễu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh
Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Bích Thụy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh
Cử nhân, Kỹ thuật viên Điêu Anh Tuấn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh
Cử nhân, Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Hà
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh
Cử nhân, Kỹ thuật viên Nguyễn Thiện Thực
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh
Cử nhân, Kỹ thuật viên Trần Thị Thanh Dung
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh
Cử nhân, Kỹ thuật viên Trần Thị Việt Nga
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh, Xét nghiệm
Kỹ thuật viên Huỳnh Thị Kim Thư
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh
Cử nhân, Kỹ thuật viên Huỳnh Thị Ngọc Tuyền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh
Cử nhân, Kỹ thuật viên Vũ Cát Anh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh
Cử nhân, Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Xuân Trâm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh