Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Điều trị các trường hợp mổ sanh
2 Điều trị các trường hợp mổ phụ khoa
3 Điều trị các trường hợp sanh can thiệp
4 Chăm sóc hậu phẫu 
5 Công tác giáo dục sức khỏe
6 Hướng dẫn tắm bé
7 Chăm sóc rốn
8 Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng
9 Hướng dẫn tiêm ngừa cho trẻ sau sanh
10 Tham gia Nghiên cứu khoa học
11 Huấn luyện 
12 Chỉ đạo tuyến

Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ Hoàng Lê Minh Hiền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Khám bệnh, Sản phụ khoa, Đa khoa, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Giải phẫu bệnh
Bác sĩ Võ Tầm Xuân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Đa khoa, Giải phẫu bệnh
Bác sĩ Huỳnh Thị Thúy Mai
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản khoa, Giải phẫu bệnh
Bác sĩ Nguyễn Phạm Hương Lan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Giải phẫu bệnh
Bác sĩ Hà Nguyễn Quỳnh Hương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Sản phụ khoa, Giải phẫu bệnh
Bác sĩ Phan Thị Thu Hằng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản khoa, Giải phẫu bệnh
Bác sĩ Huỳnh Thúy Lan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản khoa, Giải phẫu bệnh
Điều dưỡng Phan Thị Kim Ngân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản khoa, Giải phẫu bệnh
Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Minh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Giải phẫu bệnh
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Viễn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Phụ khoa
Bác sĩ Hồ Phạm Phương Ngân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa