Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Giải phẫu bệnh, Di truyền & Sinh học phân tử
Bác sĩ Nguyễn Vạn Thông
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Giải phẫu bệnh, Di truyền & Sinh học phân tử
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tài
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Giải phẫu bệnh, Di truyền & Sinh học phân tử
Bác sĩ Trần Minh Lương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Giải phẫu bệnh, Di truyền & Sinh học phân tử
Cử nhân, Điều trị viên Đặng Lê Dung Nghi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hiếm muộn - Vô sinh, Giải phẫu bệnh, Di truyền & Sinh học phân tử
Cử nhân, Kỹ thuật viên Nguyễn Huy Phương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm, Giải phẫu bệnh, Di truyền & Sinh học phân tử
Bác sĩ Dương Ngọc Phú
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Giải phẫu bệnh, Di truyền & Sinh học phân tử
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Giải phẫu bệnh, Di truyền & Sinh học phân tử
Cử nhân, Điều dưỡng Lê Vũ Ngọc Duyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Giải phẫu bệnh, Di truyền & Sinh học phân tử