Khoa điều trị theo yêu cầu có chức năng tiếp nhận chăm sóc, phục vụ cho bệnh nhân sau sanh hoặc phẫu thuật, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ban giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.


Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Điều trị phụ khoa
2 Theo dõi các bệnh nhân tiền sản
3 Chăm sóc các bệnh nhân tiền sản
4 Điều trị các bệnh nhân tiền sản
5 Điều trị các bệnh nhân tiền phẫu
6 Chăm sóc các bệnh nhân hậu phẫu
7 Chăm sóc các bệnh nhân sản khoa
8 Chăm sóc các bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm
9 Chăm sóc các bệnh nhân chuyển phôi
10 Chăm sóc các bệnh nhân giảm thai

Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lưu Thị Thanh Loan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh