Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ Lê Hồng Cúc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ung bướu, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Trương Đức Trí
0 hỏi đáp 1 theo dõi 1 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Bùi Hồng Phượng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ung bướu, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lê Hồng Cúc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Bùi Thị Thanh Trúc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Xuân Ngọc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Nguyễn Linh Trang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ung bướu, Phụ khoa