Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Hoàng Phương
(1) 1 hỏi đáp 1 theo dõi 1 yêu thích
Chuyên khoa: Đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Tấn Quốc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đỗ Chiêu Phát
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh