Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Chẩn đoán Xquang 
2 Xquang can thiệp thần kinh
3 Xquang can thiệp hóa trị nút mạch ung thư gan 
4 Xquang can thiệp nút mạch trong cấp cứu chảy máu  

Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Văn Phước
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Thị Bảo Ngọc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh