Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ Hoàng Lê Minh Hiền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Khám bệnh, Sản phụ khoa, Đa khoa, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Giải phẫu bệnh
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lương Bạch Lan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Khám bệnh, Sản phụ khoa
Bác sĩ Mai Thị Phương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Sản phụ khoa, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Ngô Trần Minh Thiện
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Khám bệnh, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Nguyễn Bảo Trị
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Sản phụ khoa, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Dương Hoàng Anh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu
Điều dưỡng Võ Thị Ngọc Diệp
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Đỗ Thị Mỹ Khanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Võ Thanh Danh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa