Bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh đã và đang là một địa chỉ tin cậy, ngày càng được bệnh nhân tin yêu. Đáp lại tấm chân tình ấy với những nỗ lực không mệt mỏi của ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công chức bệnh viện trên mọi lĩnh vực, nhằm một mục tiêu giữ vững danh hiệu, cố gắng để đạt thành tích mới, hết lòng hưởng ứng phong trào: “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Với tinh thần đoàn kết gắn bó và cầu tiến, lòng nhiệt tình với tâm huyết người làm y đức, bệnh viện đã xây dựng mạng lưới tuyến cơ sở vững mạnh đủ khả năng phục vụ bệnh nhân tại chỗ, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em khu vực phía Nam.


Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Khám bệnh
2 Xét nghiệm huyết học
3 Xét nghiệm sinh hoá
4 Xét nghiệm nước tiểu
5 Xét nghiệm tế bào
6 Xét nghiệm GPBL
7 Siêu âm
8 X-quang
9 Xét nghiệm miễn dịch
10 Xét nghiệm nội tiết
11 Xét nghiệm vi sinh
12 Xét nghiệm di truyền y học
13 Chụp MRI

Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Thạc sĩ, Bác sĩ Huỳnh Thanh Phương Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Thị Kim Chi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lệ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Lê Thị Thanh Tú
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Bích Chi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Đa khoa
Bác sĩ Trần Thị Bé Sáu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhi, Đa khoa
Bác sĩ Phùng Như Toàn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Di truyền & Sinh học phân tử
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Giang Châu Võ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Sản phụ khoa, Hiếm muộn - Vô sinh
Bác sĩ Phùng Huy Tuân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Hiếm muộn - Vô sinh
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Trọng Hiếu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa, Nam khoa, Hiếm muộn - Vô sinh
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Phạm Thị Hoàng Mận
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp, Sản phụ khoa
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Hà Thị Ngọc Cầm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Sản phụ khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Chung Thị Mộng Thúy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhi
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Khôi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhi
Bác sĩ Nguyễn Khôi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nhi
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trịnh Ngọc Bích
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Trần Thị Miền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Phạm Thị Hồng Loan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Minh Tuấn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Lê Thị Thu Hà
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Điền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Hồ Kỳ Thu Nguyệt
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lê Minh Nguyệt
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Chu Thị Bá
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Hoàng Nhạn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Hồ Việt Thu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Nguyễn Phượng Thúy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Võ Thị Phương Nga
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Ngô Thị Trinh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Trương Huỳnh Hồng Loan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trương Thị Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Mai Phương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Lệ Thủy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Hồ Thị Phượng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngô Thị Tố Như
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Nguyễn Xuân Trang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh Thư
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Đỗ Quang Tuấn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Duy Ái Khanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Thị Nhật Vy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Lê Quang Thanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Nguyễn Đình Hào
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh Phương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Trần Quang Thành
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Nhật Phượng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Vinh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Huỳnh Văn Nhàn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Lệ Thủy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Ngọc Diễm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Vũ Thanh Thủy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Châu Trọng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Trần Thị Xuân Lan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Huỳnh Thị Lệ Cẩm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Lam
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Xuân Trang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trinh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ Nguyễn Bạch Lan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Võ Thanh Nhân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ung bướu