Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ Nguyễn Đỗ Nhân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp, Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi
Bác sĩ Nguyễn Viết Thanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Bác sĩ Đoàn Thị Ngần
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Bác sĩ Lý Kiều Chinh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu
Bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Chi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thần kinh, Hô hấp
Bác sĩ Quế Lan Hương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Công
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Lão khoa
Tiến sĩ, Bác sĩ Hồ Thượng Dũng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Tim mạch
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Đình Thanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Đặng Thị Anh Khoa
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Lão khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nhữ Thị Minh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Lão khoa
Bác sĩ Nguyễn Duy Cường
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Lão khoa
Bác sĩ Nguyễn Tấn Hải
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Lão khoa
Bác sĩ Trần Thanh Bình
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Lão khoa
Bác sĩ Trương Vân Anh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Lão khoa
Bác sĩ Trương Quang Anh Vũ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Phạm Thị Tố Nga
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Lão khoa
Bác sĩ Nguyễn Lương Bằng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Trần Quốc Hoàn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Lão khoa
Bác sĩ Phạm Thị Phương Oanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Lão khoa
Bác sĩ Hoàng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Hồ Thị Bích Thuỷ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Lão khoa
Bác sĩ Lê Thương Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Lão khoa
Bác sĩ Hồ Thị Bích Thủy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Lão khoa
Bác sĩ Kim Dung
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Lão khoa
Bác sĩ Võ Anh Minh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Lê Tiến Dũng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Nguyễn Thị Thủy Tiên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Ngô Thị Kim Anh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Ngô Tố Nga
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Mỹ Tiên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Phạm Thanh Dũng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Nguyễn Thị Huyền Nga
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đoàn Xuân Quảng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Trần Thị Thanh Tâm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Võ Tự Lực
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Răng - Hàm - Mặt, Lão khoa, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Tăng Trần Khôi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Lão khoa, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Trang Mộng Hải Yên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Lão khoa, Tim mạch
Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Văn Trung
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Tim mạch, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội tiết, Truyền nhiễm, Nội Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Trịnh Ngọc Thanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội tiết, Nội Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Lâm Thúy Đậm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Sản phụ khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Long
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Phẫu thuật thẩm mỹ, Tai - Mũi - Họng
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phan Ngọc Minh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Tai - Mũi - Họng, Nội Thận - Tiết niệu
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Văn Quang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thẩm mỹ
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Kim Quế
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Ngoại Cơ Xương Khớp, Ngoại Thần kinh, Ngoại Tiêu hoá - Gan mật, Tim mạch, Ngoại Tim mạch, Ngoại Hô hấp, Ngoại Thận - Tiết niệu
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Quang Minh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch
Bác sĩ Trần Văn Kiệt
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch
Bác sĩ Bùi Thị Liễu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Xét nghiệm