Bệnh viện Tâm Thần thành phố Hồ Chí Minh có tiền thân là Bệnh viện Chợ Quán được xây dựng vào năm 1862 tuy nhiên từ năm 1904 bệnh viện mới bắt đầu có khu điều trị tâm trí. Đặc biệt sau tháng 4 năm 1975 Trung Tâm đã liên tục phát triển về các mặt cơ sở, chuyên môn và nhân sự để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ tâm thần ngày càng tăng trong nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.


Hiện nay là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành cao nhất về Tâm thần tại thành phố Hồ Chí Minh với gần 400 nhân viên đảm nhận các nhiệm vụ: Phòng chống, phát hiện và quản lý điều trị tất cả rối loạn tâm thần cho hơn 8 triệu dân thành phố Hồ Chí Minh; thực hiên các giám định chuyên khoa tâm thần theo yêu cầu của các cơ quan chức năng; đào tạo và bồi dưỡng chuyên khoa Tâm thần ở mọi mức độ cho sinh viên y khoa, bác sĩ đa khoa; hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu về bệnh Tâm thần.


Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.