Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Phạm Bảo Lâm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Đa khoa
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đỗ Thị Nguyệt Thu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Đa khoa
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lê Hoàng Quí
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Đa khoa
Bác sĩ Hà Văn Hải
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Trần Ngọc Danh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh