Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Chữa ho lâu ngày không khỏi
2 Khám bệnh ngoài giờ
3 Khám bệnh hẹn giờ
4 Xét nghiệm theo yêu cầu
5 Khám sức khoẻ theo chuyên khoa
6 Khám sức khỏe tổng quát
7 Kiểm tra sức khỏe định kỳ
8 Dịch vụ tầm soát bệnh lý
9 Dịch vụ tư vấn bệnh lý
10 Dịch vụ chủng ngừa
11 Phẫu thuật với chế độ dịch vụ
12 Tái khám theo yêu cầu
13 Dịch vụ điều trị trong ngày
14 Cung cấp suất ăn bệnh lý tại giường
15 Tư vấn bệnh lý
16 Vật lý trị liệu tại giường
17 Chăm sóc điều dưỡng tại phòng điều trị
18 Chăm sóc điều dưỡng tại nhà
19 Tiêm tích
20 Truyền thuốc theo y lệnh tại phòng điều trị trong ngày

Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Phú
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Cơ Xương Khớp, Chấn thương chỉnh hình - Cột sống
Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Kim Thoa
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thần kinh, Đa khoa
Bác sĩ, Bác sĩ Đỗ Hồng Dân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Đa khoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Đào
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Da liễu, Thẩm mỹ
Dược sĩ Huỳnh Hiền Trung
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Dược
Thạc sĩ, Bác sĩ Huỳnh Thị Chiêu Oanh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Tim mạch, Nội Tim mạch, Hô hấp
Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Quốc Huy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Phan Văn Báu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Trần Phương Hạnh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Nguyễn Quốc Hưng Bang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Cử nhân, Điều dưỡng Lương Ngọc Nhi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Hà Văn Lợi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Nguyễn Công Rực
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Điều dưỡng Hán Thị Thu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Phạm Khiểu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Hồng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội tiết, Tai - Mũi - Họng, Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Phạm Thị Ngọc Hà
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Trần Thị Kiều Dung
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Phạm Nguyễn Vinh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Lê Thị Thùy Trang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Ngô Xuân Phương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Trần Thị Ngọc Hiền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Trần Thị Ngọc Xim
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Vũ Thị Phương Quỳnh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Linh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Trần Ngọc Duyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Lê Ái Vân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Lê Thị Huyền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Vũ Thị Quỳnh Thi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Trần Thị Ngọc Mai
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Cử nhân, Điều dưỡng Mai Thùy Dương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Phan Thị Thuyên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Tuyết
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Cao Thị Liễu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Y sĩ Nguyễn Thị Hương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Trần Thị Lan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Nguyễn Trí Linh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Nguyễn Thị Ngà
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Đỗ Thị Sửu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Nguyễn Thanh Mai
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Nguyễn Thị Phương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Trần Thị Hoàng Anh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Kỹ thuật viên Vương Thị Nhì
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Phan Thị Ngọt
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Trần Thế Trường
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Ngô Thị Thanh Vân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Kỹ thuật viên Cao Thị Hồng Đức
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Lê Ý Nhi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Ngô Thị Thu Hường
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Doãn Thị Hà
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Trương Kim Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Huỳnh Thị Ngọc Tuyết
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Phạm Thị Kim Thắm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Nguyễn Thị Vĩnh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Điều dưỡng Nguyễn Thị Minh Phương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ Nguyễn Anh Hùng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng