Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Danh sách y bác sĩ

Danh sách y bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế

Bác sĩ Vũ Thế Khương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Đỗ Văn Long
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình - Cột sống
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình - Cột sống
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Hữu Long
(1) 3 hỏi đáp 1 theo dõi 1 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh, Đa khoa
Tiến sĩ, Bác sĩ, Bác sĩ Phạm Văn Lợi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Di truyền & Sinh học phân tử, Huyết học - Truyền máu
Bác sĩ Doãn Uyên Vy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Dinh dưỡng, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội Thận - Tiết niệu
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Ngoan
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Phẫu thuật thẩm mỹ, Tai - Mũi - Họng, Giải phẫu bệnh
Bác sĩ Lưu Ngọc Mai
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hô hấp, Giải phẫu bệnh
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hiệp
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Hồi sức - Cấp cứu, Nội Cơ Xương Khớp, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội tiết, Nội Thận - Tiết niệu
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trường Sơn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Huyết học - Truyền máu
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Tô Phước Hải
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Huyết học - Truyền máu
Bác sĩ Trần Quí Phương Linh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Huyết học - Truyền máu
Bác sĩ Lưu Thị Thanh Anh
(1) 1 hỏi đáp 0 theo dõi 1 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Đỗ Văn Long
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Trần Xuân Trường
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Phạm Xuân Lãnh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thảo
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Võ Duy Thuần
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Hương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Trang
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Võ Văn Tâm
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Hương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Dương Thị Kim Cúc
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Trương Tâm Thư
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hùng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Trần Song Toàn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Lê Xuân Thủy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Phan Thanh Thăng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Điều dưỡng Đoàn Thị Ngọc Ánh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Điều dưỡng Nguyễn Văn Dũng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Điều dưỡng Lê Phước Toàn
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Điều dưỡng Võ Thị Như Ý
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Lê Nguyễn Đình Hương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Nguyễn Xuân Sương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Điều dưỡng Nguyễn Văn Định
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Bùi Quốc Quyền
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Nguyễn Trần Trọng Tín
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Bác sĩ Hồ Thị Kim Sương
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Khám bệnh
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Nam
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Truyền nhiễm, Phụ khoa, Nam khoa
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu, Nội Thận - Tiết niệu, Nam khoa
Bác sĩ Minh Huân
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Thần kinh, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nhi
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Lê Trung Hiếu
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Thần kinh, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội tiết, Nội Thận - Tiết niệu
Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Thành Hưng
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội tiết, Nội Thận - Tiết niệu
Thạc sĩ, Bác sĩ Dương Thị Vân Anh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội tiết, Nội Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Hà Thanh Bình
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Nội nha, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội tiết
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Khôi
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội tiết, Nội Thận - Tiết niệu
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phạm Thị Liên
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Nội Cơ Xương Khớp, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hoá - Gan mật, Nội Tim mạch, Nội Hô hấp, Nội tiết, Nội Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Trần Quang Long
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tai - Mũi - Họng
Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Cẩm Minh
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thẩm mỹ, Phẫu thuật thẩm mỹ
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Xuân Thái
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Nguyễn Thị Thái Hà
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Thận - Tiết niệu
Bác sĩ Ung Văn Việt
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tiêu hóa - Gan mật
Bác sĩ Nguyễn Phát Đạt
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tiêu hóa - Gan mật
Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Nam
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch
Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Văn Thị Bích Thủy
0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích
Chuyên khoa: Tim mạch