Chuyên khoa

Danh sách các chuyên khoa.


Dịch Vụ

Các dịch vụ tại cơ sở y tế của chúng tôi.

1 Tư vấn về sức khỏe tình dục
2 Khám/Tư vấn sản phụ khoa
3 Đặt/tháo vòng tránh thai
4 Rửa âm đạo, đặt thuốc
5 Trích nang Naboth
6 Đình chỉ thai nghén bằng thuốc
7 Đốt u nhú, sùi mào gà
8 Khám vú
9 Tư vấn về sức khỏe sinh sản
10 Tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân
11 Thử thai nhanh
12 Tư vấn sản phụ khoa
13 Khám sản phụ khoa
14 Đặt vòng tránh thai
15 Tháo vòng tránh thai
16 Rửa âm đạo
17 Đặt thuốc
18 Đốt u nhú
19 Đốt sùi mào gà